عوامل فيلم

Cop Out

عرصه بر فيلم‌هايي چون «گلچهره» تنگ شده است

گفت‌وگو با وحيد موساييان، كارگردان فيلم «گلچهره» در روزنامه تهران امروز / پويا نبي

Cop Out

نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی «گلچهره» در باشگاه فیلم رازی

 باشگاه فیلم فرهنگسرای رازی در نوزدهمین نشست خود اقدام به نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی «گلچهره» کرده است

Cop Out

«گلچهره» ویژه اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان روی پرده می‌رود

Cop Out

نقد و بررسي فيلم «گلچهره» وحيد موسائيان در «آپارات» شبکه جوان

Cop Out

كارگردان «گلچهره» و روايتي از افغانستاني ديگر

صفحه اصلی